LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN Từ ngày 16/9/2019 đến 20/9/2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN
Từ ngày  16/9/2019 đến 20/9/2019
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
16/9 
Sáng - 7h30: Giao ban tuần Tất cả cán bộ, công chức xã Hội trường UBND xã
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 3
17/9

 
Sáng - 8h00: Dự hội nghị giao ban tại huyện ủy Đ/c: Khánh, Hội  Hội trường huyện ủy
- 8h00: Dự hội nghị triển khai công tác điều tra, rà soát hộ nghèo cuối năm 2019 Đ/c: Tịnh, Quỳnh, Sỹ, Phương, Lữ, Xương, Hoài KS. Thái Ninh
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 4
18/9
Sáng - 7h30: Tham gia bồi dưỡng kiến thức cho đối tượng 4 Đ/c: Hội  KS. Đông Trường Sơn
- 7h00: Sinh hoạt sỹ quan DBĐV. Đ/c: Đường, Đê, Nhưn, Lữ, Thủy Ban chỉ huy Quân sự huyện
Chiều Làm việc chuyên môn    
 
Thứ 5
19/9
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 6
20/9
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều Làm việc chuyên môn    
 
 
 

2/9
Thông báo