LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN Từ ngày 02/03/2020 đến 06/03/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN
Từ ngày  02/03/2020 đến 06/03/2020
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
 02/3/2020 
Sáng - 7h30’: Chào cờ đầu tháng và giao ban đầu tuần Tất cả cán bộ, công chức xã Hội trường UBND xã
Chiều - 8h00: Đi xác minh việc thu hoạch tràm tại các lô đất xã chưa bàn giao cho dân. Đ/c: Tài, Phương Tại thực địa
Thứ 3
03/2/2020 


 
Sáng - 8h30’: Họp giải quyết việc liên quan đến đường dân sinh thôn Của Đ/c: Hội, Tài, và các trưởng đoàn thể xã Hội trường UBND xã
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 4
04/3/2020 
Sáng - 8h00’: Tham gia giải quyết việc liên quan đến đất dân thôn Tà Đủ xã Tân Hợp Đ/c: Hội, Tài Tại thực địa đất thôn Tà Đủ
- 8h00’: Họp phản hồi, đánh giá hiệu quả Chương trình DA Tầm nhìn Đ/c Dự Hội trường
khách sạn Khánh Phương
Chiều Làm việc chuyên môn    
  
Thứ 5
05/3/2020 
Sáng - 7h30’: Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm nhân sự chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã. Các đồng chí ĐUV, cán bộ, công chức xã Hội trường UBND xã
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 6
06/3/2020 
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều Làm việc chuyên môn    
 

2/9
Thông báo