LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN Từ ngày 03/8/2020 đến 07/8/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN
Từ ngày 03/8/2020 đến 07/8/2020
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
 03/8/2020 
Sáng - 7h30’: Chào cờ đầu tháng 8/2020 và giao ban đầu tuần. Tiếp tục triển khai các phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Cán bộ, công chức xã Hội trường UBND xã
Chiều - 14h00’: Họp xét bố trí chức danh không chuyên trách xã đợt 2 Đ/c: Hội, Khánh, Thủy, Lương, Tịnh, Quỳnh, Thảo Hội trường UBND xã
Thứ 3
04/8/2020 
Sáng - 7h30’: Tham gia cùng đoàn kiểm kê hỗ trợ đền bù đường lên cao điểm 689 Đ/c: Tài Tại thực địa
Chiều - 13h30’: Kiểm tra các hộ bị thiệt hại ruộng lúa do thi công công trình điện gió Hướng Tân Đ/c: Tịnh, Phương Tại thực địa
Thứ 4
05/8//2020 
Sáng - 8h00’: Tham gia họp bàn phương án hỗ trợ đền bù ảnh hưởng do tuyến đường dây điện gió đi qua. Đ/c: Thủy, Tài Nhà SHCĐ thôn Tân Linh
Chiều - 14h00’: Tham gia họp bàn phương án hỗ trợ đền bù ảnh hưởng do tuyến đường dây điện gió đi qua. Đ/c: Tài Nhà SHCĐ thôn Trằm
  
Thứ 5
06/8/2020 
Sáng - 7h30’: Tham gia giải quyết hỗ trợ, đền bù cho các hộ bị thiệt hại ruộng lúa do thi công công trình điện gió Hướng Tân Đ/c: Thủy, Phương, Tài, Dừa Nhà SHCĐ thôn Ruộng
Chiều - 14h00’: Tham gia giải quyết hỗ trợ, đền bù cho các hộ bị thiệt hại ruộng lúa do thi công công trình điện gió Hướng Tân Đ/c: Thủy, Phương, Tài, Dừa Nhà SHCĐ thôn Trằm
Thứ 6
07/8/2020 
Sáng - 8h30’: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 UBND xã,
trạm y tế
Các thôn
Chiều - 14h00’: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 UBND xã,
 trạm y tế
Các thôn
 

2/9
Thông báo