LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN Từ ngày 11/11/2019 đến 15/11/2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN
Từ ngày  11/11/2019 đến 15/11/2019
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
11/11 
Sáng - 7h30’: giao ban đầu tuần Tất cả cán bộ, công chức, cán  xã Hội trường UBND xã
- 8h00’: Tham dự tập huấn ứng dụng phần mềm Một cửa điện tử (01 ngày) Đ/c: Tịnh, Thảo, Dự, Nhưn, Phương, Hội trường UBND huyện
 
- 8h30’: Tham dự buổi điều tra dư luận xã hội năm 2019 Theo Giấy mời Hội trường UBND xã
- 8h00’: Tham gia lớp học thí điểm tiếng BRũ Vân Kiều (02 ngày) Đ/c: Tài Khách sạn Khánh Phương
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ 3
12/11
 
Sáng - 8h00’: Tham dự tập huấn ứng dụng phần mềm Một cửa điện tử (01 ngày) Đ/c: Hội, Hương, Sỹ, Việt, Dừa Hội trường UBND huyện
 
- 7h30’: Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đ/c: Lữ Hội trường UBMT huyện
 
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ 4
13/11
 
Sáng - 7h30’: Tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (02 ngày) Đ/c: Hội, Truyền, Thảo Khách sạn Thái Ninh
- 8h00’: Dự “ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”Khu dân cư thôn Xa Re Đ/c: Khánh, Thủy, Lương, Tịnh, và trưởng các đoàn thể xã Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Xa Re
Chiều - 14h30’: Thăm các gia đình có nạn nhân tử nạn trong tai nạn ATGT. Đ/c: Tùng Các gia đình có nạn nhân bị tai nạn
  
Thứ 5
14/11
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ 6
15/11
 
Sáng - 8h00’: Họp ban chấp hành Đảng ủy xã Các đồng chí Đảng ủy viên Hội trường UBND xã
- 8h00’: Dự “ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”Khu dân cư thôn Của Đ/c: Quỳnh Khu dân cư thôn Của
Chiều - Làm việc chuyên môn    
 
 
 

2/9
Thông báo