LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN Từ ngày 18/11/2019 đến 22/11/2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN
Từ ngày  18/11/2019 đến 22/11/2019
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
18/11 
Sáng - 7h30’: giao ban đầu tuần Tất cả cán bộ, công chức, cán  xã Hội trường UBND xã
- 7h30’: Tham gia học lớp bồi dưỡng công tác Đảng (05 ngày) Đ/c: Lương, Xương, Cường, Lăng Tại Trung Tâm BDCT huyện
Chiều - 13h30’: Đi kiểm tra, nghiệm thu cấp tỉnh bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp gốc ngoại nghiệp thuộc Dự án: 513 Đ/c: Hội, Tài Tại tuyến kiểm tra ĐGHC
Thứ 3
19/11
 
Sáng - 7h30’: Tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019 Đ/c: Thủy Hội trường Nhà khách tỉnh ủy
 - 8h00’: Thăm, tặng quà ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 Đ/c: Khánh, Tịnh Trường Cấp III Hướng Hóa, Trường Dân tộc nội trú huyện, Trung tâm BDCT huyện
Chiều - 13h30’: Đi kiểm tra môi trường tại các cơ sở, doanh nghiệp chế biến cà phê trên địa bàn xã Đ/c: Hội và các thành viên đoàn kiểm tra cơ sở, doanh nghiệp chế biến cà phê trên địa bàn xã
Thứ 4
20/11
 
Sáng - 8h00’: Làm việc với Ban chỉ huy Quân sự huyện về đất cấp chồng tại trường bắn  Đ/c: Hội, Tịnh, Khánh,  Quỳnh và đồng chí trưởng các đoàn thể Hội trường UBND xã
- 10h00’: Thăm, tặng quà ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 Đ/c: Hội, Quỳnh, Thảo Trường Mầm Non, trường Dạy nghề, Trường Tiểu học
Chiều - 13h30’: Thăm, tặng quà ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 Đ/c: Khánh, Hội, Quỳnh Trường THCS Hướng Tân.
  
Thứ 5
21/11
Sáng - 8h00’: Nghiệm thu bàn giao công trình nước sinh hoạt thuộc Dự án Tầm nhìn Thế giới. Đ/c Hội Tại thôn Xa Rường
Chiều - 13h30’: Tổng kết hoạt động Dự án Tầm nhìn Thế giới năm 2019 Đ/c: Hội, Dự Tại phòng họp số 1
Thứ 6
22/11
 
Sáng - 8h00’: Tham gia đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND huyện Đ/c: Hội Tại trường TH&THCS Ba Tầng
Chiều - Làm việc chuyên môn    
 
 
 

2/9
Thông báo