LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN Từ ngày 06/01/2020 đến 10/01/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN
Từ ngày  06/01/2020 đến 10/01/2020
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
06/01/2020 
Sáng - 7h30’: Chào cờ đầu tháng và giao ban đầu tuần Tất cả cán bộ, công chức xã Hội trường UBND xã
 
- 9h30’: Dự trao quà do Thương hiệu bia Hu Đa trao tặng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đ/c: Hội, Quỳnh Hội trường UBND xã
 
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ 3
07/01/2020


 
Sáng - 8h00’: Tham gia tiếp công dân (ông Ngô Quang Ninh, Hướng Phùng) cùng UBND huyện. Đ/c: Hội, Tài, Phương Phòng tiếp công dân huyện
 
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ 4
08/01/2020
Sáng - 7h30’:  Họp HĐND xã kỳ họp thứ 10 Tất cả cán bộ, công chức xã Hội trường UBND xã
 
Chiều  - Làm việc chuyên môn    
  
Thứ 5
09/01/2020
Sáng - 7h30’: Dự Lễ ra quân năm an toàn giao thông 2020    Đ/c: Hội, Tùng Trung tâm
VHTT-TDTT
- 8h30”: Dự hội nghị tổng kết công tác an toàn giao thông năm 2019, triển khai nghiệm vụ 2020
 
Đ/c: Hội, Tùng Hội trường UBND huyện
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ 6
10/01/2020 
Sáng - 7h30’: Tham gia chiến dịch “ Ngày hội xuân hồng” năm 2020. Theo danh sách đăng ký Nhà thi đấu TT VHTT-TDTT huyện
Chiều - Làm việc chuyên môn    
 
 

2/9
Thông báo