LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN Từ ngày 07/10/2019 đến 11/10/2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN
Từ ngày  07/10/2019 đến 11/10/2019
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
07/10 
Sáng - 7h30: Chào cờ đầu tháng Tất cả cán bộ, công chức, cán  xã Hội trường UBND xã
- 6h30; Tham gia tập huấn nhận dạng bom mìn, vật nổ      ( 10 ngày) Đ/c: Đê Hội trường CHQS huyện ĐaKrông
- 7h30: Tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho CB,CC cấp xã người dân tộc thiểu số (05 ngày) Đ/c: Quỳnh, Xương, Phương, Đường Tại Hội trường khách sạn Khánh Phương
 
Chiều Làm việc bình thường    
Thứ 3
08/10

 
Sáng - 7h30: Tham gia kiểm tra điều lệnh QS-VT. CAND năm 2019 Đ/c: Tùng Công an huyện Hướng Hóa
Chiều Làm việc bình thường    
Thứ 4
09/10

 
Sáng - 7h30: Tham gia kiểm tra rèn luyện thể lực năm 2019 Đ/c: Tùng Công an tỉnh Quảng Trị
Chiều - 14h00: Dự họp lấy ý kiến góp ý bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn huyện Hướng Hóa Đ/c: Hội Phòng họp số 1, trụ sở UBND huyện
 
Thứ 5
10/10
Sáng - 8h00: Dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Trị. Đ/c: Tịnh Khách sạn Mường Thanh, Đông Hà.
- 7h30: Họp Ban chấp hành Đảng bộ mở rộng Các Đ/c Đảng ủy viên, trưởng các ban ngành, đoàn thể Hội trường UBND xã
Chiều - 13h30: Tham vấn cộng đồng về công tác đền bù công trình điện gió Hướng Tân Đ/c: Hội, đại diện Đảng ủy, HĐND và trưởng các ban ngành, đoàn thể Hội trường UBND xã
Thứ 6
11/10

 
Sáng - 7h30: Họp UBND huyện mở rộng Đ/c: Hội Hội trường UBND huyện
Chiều - 14h00: Dự hội nghị triển khai công tác tại huyện ủy Đ/c: Khánh, Hội Hội trường huyện ủy
 
 
 

2/9
Thông báo