LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN Từ ngày 14/10/2019 đến 18/10/2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN
Từ ngày  14/10/2019 đến 18/10/2019
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
14/10 
Sáng - 7h30: Giao ban đàu tuần Tất cả cán bộ, công chức, cán  xã Hội trường UBND xã
Chiều Làm việc bình thường    
Thứ 3
15/10
Sáng - 7h30: Tập huấn liên thông các thủ tục hành chính Đ/c: Tịnh, Việt Khách sạn Sài Gòn
- 7h30: Bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng thuộc lĩnh vực lao động người có công(03 ngày). Đ/c: Hương Khách sạn Mê Kông
- 8h00: Dự hội thảo cây chanh leo Đ/c: Hội, Phương Khách sạn Thái Ninh
Chiều Làm việc bình thường    
Thứ 4
16/10

 
Sáng - 8h30: Dự hội thảo kết thúc Dự án RLED-EWEC. Đ/c: Hội Khách sạn Sài Gòn
Chiều - 13h30: Đi kiểm tra các hộ về làm chuồng trại chuẩn bị nhận bò dự án 135. Đ/c: Tịnh và các thành viên BQL. DA xã Tại các thôn
  
Thứ 5
17/10
Sáng - 9h00: Đi dự Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị lần thứ III - năm 2019 (02 ngày) Đ/c: Hội, Tịnh, Quỳnh, Phương, Trường, Thao UBND tỉnh
Chiều Làm việc bình thường    
Thứ 6
18/10

 
Sáng Làm việc bình thường    
Chiều Làm việc bình thường    
 
 
 

2/9
Thông báo