LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN Từ ngày 10/02/2020 đến 15/02/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN
Từ ngày  10/02/2020 đến 15/02/2020
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
10/02/2020 
Sáng - 7h30’: Giao ban đầu tuần Tất cả cán bộ, công chức xã Hội trường UBND xã
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 3
11/02/2020 


 
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 4
12/02/2020 
Sáng - 7h30: Dự lễ giao nhận quân năm 2020 Đ/c: Khánh, Hội, Quỳnh, Đường, Tùng Sân vận động huyện
Chiều - 13h30: Dự Đại hội chi bộ trường THCS Hướng Tân. Đ/c: Thủy Trường THCS Hướng Tân
  
Thứ 5
13/02/2020 
Sáng - 7h30’: Giao ban công tác QP-QSĐP tháng 2 năm 2020 Đ/c: Đường Ban chỉ huy quân sự huyện
- 8h00’: Khảo sát đường điện gió Phong Liệu, Phong Huy, Phong Nguyên Đ/c: Hội, Tài Tại thực địa
Chiều - 13h30: Dự  Đại hội chi bộ thôn Tân Vĩnh Đ/c: Khánh, Hội Nhà SHCĐ Thôn Tân Vĩnh
Thứ 6
14/02/2020 
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ Bảy
15/02/2020
Sáng - 8h00: Tham gia kiểm tra thực địa Tiểu dự án xây dựng và nâng cấp đường liên xã Hướng Tân - Tân Long Đ/c: Hội Xã Hướng Tân
 
 

2/9
Thông báo