LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN Từ ngày 11/5/2020 đến 15/5/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN
Từ ngày 11/5/2020 đến 15/5/2020
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
 11/5/2020 
Sáng - 7h30’: Lấy phiếu tín nhiệm các chức  danh chủ chốt. Tất cả cán bộ, công chức xã Hội trường UBND xã
Chiều - 13h00’: Triển khai kế hoạch thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19. Các thành viên Hội đồng rà soát xã, các thôn Hội Trường UBND xã
Thứ 3
12/5/2020 
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ 4
13/5//2020 
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - 13h30’: Họp Thông qua danh sách các đối tượng được hỗ trợ do dịch Covid-19 . Các thành viên Hội đồng rà soát xã Hội Trường UBND xã
  
Thứ 5
14/5/2020 
Sáng - 8h30: Làm việc với đoàn khảo sát môi trường cho dự án NMĐG Tân Linh. Đ/c: Hội Hội Trường UBND xã
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ 6
15/5/2020 
Sáng -8h00’:  Dự hội nghị Ban chấp hành đảng bộ huyện Đ/c: Hội Hội trường huyện ủy
Chiều - 13h30’: Lấy phiếu tín nhiệm các chức  danh chủ chốt. Tất cả cán bộ, công chức xã Hội trường UBND xã
 

2/9
Thông báo