LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN Từ ngày 17/02/2020 đến 21/02/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN
Từ ngày  17/02/2020 đến 21/02/2020
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
17/02/2020 
Sáng - 7h30’: Giao ban đầu tuần Tất cả cán bộ, công chức xã Hội trường UBND xã
Chiều - 13h30: Dự  Đại hội chi bộ thôn Xa Re Đ/c: Thủy Nhà SHCĐ Thôn Xa Re
Thứ 3
18/02/2020 


 
Sáng - 8h00: Tham gia cùng phòng TN&MT giải quyết đất đai hộ ông Hồ Văn Xăm Đ/c: Hội Hội trường UBND xã
Chiều - 13h30: Dự  Đại hội chi bộ thôn Ruộng Đ/c: Khánh Nhà SHCĐ Thôn Ruộng
- 14h00: Tham gia khảo sát điạ điểm làm nhà bán trú cho học sinh cấp I,II Đ/c: Hội Thôn Xa Re
Thứ 4
19/02/2020 
Sáng - 7h30: Họp bàn phương án giao đất rừng phòng hộ. Đ/c: Hội, Tài Phòng Nông nghiệp huyện
Chiều -13h30: Dự  Đại hội chi bộ thôn Của Đ/c: Thủy Nhà SHCĐ Thôn Của
- 14h00: Tiếp nhận hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính dự án 513 Đ/c: Tài Phòng Nội vụ
  
Thứ 5
20/02/2020 
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều -  13h30’:Họp xác định diện tích rừng chi trả dịch vụ Đ/c Hội, phương Hội trường UBND xã
- 13h30: Dự  Đại hội chi bộ thôn Tân Linh Đ/c: Khánh Nhà SHCĐ Thôn Tân Linh
Thứ 6
21/02/2020 
Sáng - 7h30’: Làm việc với Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Đ/c: Khánh, Tịnh Tại thực địa dự án điện gió
- 8h00’: Họp BCĐ thực hiện Chương trình Mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Hướng Hóa, giai đoạn 2016 – 2020. Đ/c: Hội Phòng họp số 1
Chiều Làm việc chuyên môn    
 
 

2/9
Thông báo