LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN Từ ngày 16/11/2020 đến 20/11/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN
Từ ngày 16/11/2020 đến 20/11/2020
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
 16/11/2020 
Sáng - 07h30’: Giao ban đầu tuần. Cán bộ, công chức xã Hội trường UBND xã
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ 3
17/11/2020 
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ 4
18/11//2020 
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - 14h00’: Họp hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện  Đ/c: Thủy, Đường Ban chỉ huy Quân sự huyện
  
Thứ 5
19/11/2020 
Sáng - 07h30’: Họp Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã Các thành viên Hội đồng NVQS xã Hội trường UBND xã
Chiều - 14h00’: Họp tổng kết dự án Tầm Nhìn năm 2020 và triển khai các hoạt động năm 2021 Các thành viên BQL DA xã Hội trường UBND xã
Thứ 6
20/11/2020 
Sáng - 07h30’: Tập huấn triển khai Bộ luật Lao động Đ/c Thủy Hội trường UBND xã
 
Chiều - 14h00’: Thăm các trường nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 Các đồng chí Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, VP. UBND xã Tại các trường
 

2/9
Thông báo