LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN Từ ngày 20/7/2020 đến 24/7/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN
Từ ngày 20/7/2020 đến 24/7/2020
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
 20/7/2020 
Sáng - 7h30’: Tham gia lớp đào tạo nâng cao năng lực thông tin, đối ngoại (02 ngày) Đ/c: Hội, Sỹ Trung tâm VH-TDTT huyện
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ 3
21/7/2020 
Sáng - 7h30’: Tham dự kỳ họp lần thứ 14 HĐND huyện Đ/c: Hội, Thủy Hội trường UBND huyện
 
- 7h30’: Tập huấn công tác Công đoàn Đ/c: Việt Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ 4
22/7//2020 
Sáng - 7h30’: Tập huấn bồi dưỡng kiến thức phát ngôn báo chí (02 ngày) Đ/c: Thủy Khách sạn MêKông Đông Hà
Chiều - 14h00’: Dự hội nghị triển khai nhiệm vụ QS-QP 6 tháng cuối năm 2020. Đ/c: Hội , Đường Hội trường Ban CHQS huyện
  
Thứ 5
23/7/2020 
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ 6
24/7/2020 
Sáng - 8h00’: Hội nghị phổ biến chính sách việc làm và xuất khẩu lao động Đ/c: Thủy Hội trường UBND xã
- 10h00: Tham dự buổi tặng quà do Trung tâm thiện nguyện nó vòng tay lớn tặng Đ/c: Hội, Thủy, Quỳnh và trưởng các đoàn thể Hội trường UBND xã
Chiều - Làm việc chuyên môn    
 

2/9
Thông báo