LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN Từ ngày 28/10/2019 đến 01/11/2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN
Từ ngày  28/10/2019 đến 01/11/2019
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
28/10 
Sáng - 7h30: Giao ban đầu tuần Tất cả cán bộ, công chức, cán  xã Hội trường UBND xã
Chiều - 14h00: Tham dự họp triển khai công tác tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân Đ/c: Hội UBND xã
Thứ 3
29/10

 
Sáng - 8h00: Đi thực địa tại các lô chuẩn bị cấp đất  cho các hộ dân có đất cấp chồng đất của Ban chỉ huy quân sự huyện Đ/c: Hội, Tài Tại thực địa
Chiều - Làm việc bình thường    
Thứ 4
30/10

 
Sáng - Làm việc bình thường    
Chiều - Làm việc bình thường    
  
Thứ 5
31/10
Sáng - 10h00: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Đ/c: Hội Hội trường Huyện ủy
Chiều - Làm việc bình thường    
Thứ 6
01/11

 
Sáng -  8h00: Tập huấn công tác bí mật nhà nước Đ/c: Khánh, Hội, Dự Hội trường UBND huyện
Chiều - 14h00: Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã. Đ/c: Hội, Đường và các thành viên trong Hội đồng NVQS xã Hội trường UBND xã
 
 
 

2/9
Thông báo