LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN Từ ngày 21/10/2019 đến 25/10/2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN
Từ ngày  21/10/2019 đến 25/10/2019
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
21/10 
Sáng - 7h30: Giao ban đầu tuần Tất cả cán bộ, công chức, cán  xã Hội trường UBND xã
Chiều - 14h00: Cấp bò cho các hộ nghèo thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bề vững năm 2019  Cán bộ BQL dự án xã, Mời HĐND xã và MTTQVN xã giám sát UBND xã
Thứ 3
22/10
Sáng - 8h00: Họp bàn việc giao trả đất cấp chồng đất của Ban chỉ huy quân sự huyện Đ/c: Hội, Tài Phòng giao ban HĐND&UBND huyện
Chiều - Làm việc bình thường    
Thứ 4
23/10
Sáng - Làm việc bình thường    
Chiều - 13h30: Nghiệm thu phiếu điều tra hộ gia đình có khuyết tật về đất ở và đất sản xuất. Đ/c: Hương Phòng Dân tộc huyện
  
Thứ 5
24/10
Sáng - 8h00: Tham gia tập huấn công tác tiếp cận Pháp luật (03 ngày) Đ/c: Dừa Trường Trung cấp Luật Đồng Hới
- 8h00: Tham gia học tập kinh nghiệm mô hình thu gom và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng   Đ/c: Hội Tại huyện Cam Lộ
Chiều - Làm việc bình thường    
Thứ 6
25/10
Sáng - 8h00: Dự hội nghị đối thoại, thảo luận về thu, chi ngân sách Đ/c: Lương Hội trường UBND huyện
- 8h00: Làm việc với Ban chỉ huy quân sự huyện  và các hộ dân thôn Ruộng về giao trả đất cấp chồng đất tại trường bắn Đ/c: Hội, Tài và các đồng chí trưởng các đoàn thể xã  Hội trường UBND xã
Chiều - Họp chi bộ  Các đồng chí đảng viên Tại các chi bộ
 
 
 

2/9
Thông báo