LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN Từ ngày 22/6/2020 đến 26/6/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN
Từ ngày 22/6/2020 đến 26/6/2020
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
 22/6/2020 
Sáng - 8h00’: Tham dự hội nghị tiến hành quy trình nhân sự. (01 ngày) Đ/c: Hội, Khánh, Thủy, Tầng 3 Hội trường Huyện ủy
- 8h00’: Tập huấn kỹ năng Vãng gia(03 ngày) Đ/c: Quỳnh, Xương, Hương Khách sạn Khánh Phương
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ 3
23/6/2020 
Sáng - 8h00: Triển khai lập bản đồ tìm kiếm hài cốt liệt sỹ Đ/c: Hội, Đường, Hương Tại BCH Quân sự huyện
Chiều - 14h00’: Bế mạc huấn luyện LLDQ mới năm 2020 Đ/c: Hội, Quỳnh, Tùng Nhà SHCĐ thôn Tân Vĩnh
Thứ 4
24/6//2020 
Sáng - 7h30’: Họp Ban chấp hành Đảng ủy xã Các Đ/c Đảng ủy viên khóa mới Hội trường UBND xã
Chiều - Làm việc chuyên môn    
  
Thứ 5
25/6/2020 
Sáng - 7h30’: Tham gia tập huấn điều tra nông nghiệp, nông thôn(02 ngày) Đ/c: Dự Tại Chi cục Thống kê huyện
- 8h00’: Dự hội nghị tổng kết, chia sẽ rút kinh nghiệm thực hiện dự án REDD + Đ/c: Hội Khách sạn MêKông
- 8h00’: Tập huấn ứng dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đ/c Việt Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh
Chiều - Sinh hoạt chi bộ định kỳ Cán bộ, công chức  Đảng viên Tại các thôn
26/6/2020  Sáng - 7h30’: Dự hội nghị quy trình nhân sự lần đầu tham gia Đ/c: Hội, Khánh, Thủy Tầng 3 Hội trường Huyện ủy
Chiều - Làm việc chuyên môn    
 
 

2/9
Thông báo