LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN Từ ngày 23/12/2019 đến 27/12/2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN
Từ ngày  23/12/2019 đến 27/12/2019
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
23/12 
Sáng - 7h30’: giao ban đầu tuần Tất cả cán bộ, công chức, cán  xã Hội trường UBND xã
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ 3
24/12


 
Sáng - 8h00’: Dự họp Hội đồng nhân dân huyện, kỳ họp thứ 13 (02 ngày) Đ/c: Khánh, Hội Hội trường HĐND&UBND huyện
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ 4
25/12
 
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - 13h30’: Họp chi bộ tại các thôn Cán bộ, công chức là đảng viên Tại các thôn
- 14h00’: Dự hội nghị tham gia đánh giá, xếp loại cán bộ diện Thường trực Tỉnh ủy quản lý đối với chức danh PCT.HĐND huyện. Đ/c: khánh Hội trường HĐND&UBND huyện
- 15h00’: Dự hội nghị tham gia đánh giá, xếp loại cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý đối với chức danh trưởng, phó Ban chuyên trách của HĐND huyện. Đ/c: khánh Hội trường HĐND&UBND huyện
- 16h00’: Dự hội nghị tham gia đánh giá, xếp loại cán bộ diện Thường trực Tỉnh ủy quản lý đối với chức danh PCT. UBND huyện. Đ/c: Hội Hội trường HĐND&UBND huyện
  
Thứ 5
26/12
Sáng - 7h30’: Dự “ Ngày hội giao lưu tiếng việt cho học sinh Dân tộc thiếu số” cấp cụm năm học 2019-2020 Đ/c: Tịnh Trường tiểu học Hướng Tân
- 9h00’: Dự hội nghị tổng kết công tác hội Nông dân xã năm 2019 Đ/c: Hội Hội trường UBND xã
Chiều - 14h00’: Hội nghị tổng kết Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện và mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo Đ/c: Hội Phòng họp số 1
Thứ 6
27/12
 
Sáng - 8h00’: Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - an ninh năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 Đ/c: Khánh, Hội, Đường, Tùng Hội trường HĐND&UBND huyện
Chiều - 13h30’: Hội nghị tham gia đánh giá, xếp loại cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý đối với 6 chức danh lãnh đạo chủ chốt xã. Trưởng các ban ngành, đoàn thể xã, Bí thư chi bộ các thôn Hội trường UBND xã
 
 

2/9
Thông báo