LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN Từ ngày 23/9/2019 đến 27/9/2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN
Từ ngày  23/9/2019 đến 27/9/2019
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
23/9 
Sáng - 7h30: Giao ban tuần Tất cả cán bộ, công chức xã Hội trường UBND xã
- 7h30: Tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho CB,CC cấp xã người dân tộc thiểu số
 (05 ngày)
Đ/c: Tịnh, Nhưn, Dừa, Lữ, Vinh  Hội trường khách sạn Khánh Phương
 
- 7h30: Tập huấn công tác điều tra 53 dân tộc. (04 ngày) Đ/c: Dự, Tài  Hội trường UBMT huyện
Chiều Làm việc bình thường    
Thứ 3
24/9
Sáng - 8h00: Tập huấn vận động chính sách cho người nghèo (02 ngày) Đ/c: Hội  Khách sạn Sài Gòn
- 8h00: Tham gia lớp bồi dưỡng cho cán bộ cấp cơ sở 2019(04 ngày) Đ/c: Sỹ  khách sạn Mê Kong 2.
Chiều Làm việc bình thường    
Thứ 4
25/9
Sáng - 8h00: Tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ rà soát hộ, cận nghèo cuối năm 2019 Đ/c: Hương, Hoài, Lữ, Quỳnh, Xương, Thảo khách sạn Thái Ninh
- 8h00: Tập huấn triển khai bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn
 - 8h00: Tập huấn nghiệp vụ quản lý tài chính, ngân sách cho CT. HĐND, UBND và công chức Tài chính kế toán các xã năm 2019 (02 ngày)
Đ/c: Hội, Phương, 07 thôn trưởng
Đ/c: Khánh, Hội, Truyền


 
Hội trường xã Tân Hợp
Hội trường UBND huyện

 
Chiều Sinh hoạt chi bộ Các đ/c đảng viên Tại các thôn
 
Thứ 5
26/9
Sáng Làm việc bình thường    
Chiều Làm việc bình thường    
Thứ 6
27/9

 
Sáng - 7h30: Dự hội nghị tổng kết công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đ/c: Tịnh, Dự  Hội trường UBND huyện
Chiều Làm việc bình thường    
 
 
 

2/9
Thông báo