LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN Từ ngày 24/02/2020 đến 28/02/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN
Từ ngày  24/02/2020 đến 28/02/2020
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
 24/02/2020 
Sáng - 7h30’: Giao ban đầu tuần Tất cả cán bộ, công chức xã Hội trường UBND xã
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 3
25/02/2020 


 
Sáng - 8h30’: Dự hội thảo chia sẻ kết quả khảo sát, thu thập thông tin Đ/c: Hội, Tài, Hương Hội trường phòng Dân tộc huyện
- 8h00: Đi xác minh vụ chặt phá tài sản tại A Chum Đ/c: Tịnh, Tùng, Phương Tại thực địa
Chiều - Sinh hoạt chi bộ Các đ/c đảng viên Tại các chi bộ thôn, bản
Thứ 4
26/02/2020 
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều - Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để giải quyết một số nội dung về thực hiện dự án trồng cây Mắc ca. Đ/c: Hội, Tài, thôn trưởng thôn Trằm Phòng họp số 1
  
Thứ 5
27/02/2020 
Sáng Làm việc chuyên môn    
Chiều Làm việc chuyên môn    
Thứ 6
28/02/2020 
Sáng - 8h00’: Hội nghị cán bộ, công chức xã Tất cả cán bộ, công chức xã Hội trường UBND xã
Chiều Làm việc chuyên môn    
 

2/9
Thông báo