LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN Từ ngày 24/8/2020 đến 28/8/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN
Từ ngày 24/8/2020 đến 28/8/2020
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
 24/8/2020 
Sáng - 7h30’: Giao ban đầu tuần Các cán bộ, công chức xã Hội trường UBND xã
Chiều - 14h00’: Họp giải quyết giải phóng mặt bằng công trình đập thủy lợi Tân Vĩnh Đ/c: Thủy, Tài Hội trường UBND xã
Thứ 3
25/8/2020 
Sáng - 8h00’: Họp giải quyết giải phóng mặt bằng công trình điện gió Đ/c: Thủy, Tài Phòng Tài nguyên môi trường
Chiều - Sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 8/2020 Các đồng chí đảng viên Tại các thôn
Thứ 4
26/8//2020 
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - Làm việc chuyên môn    
  
Thứ 5
27/8/2020 
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ 6
28/8/2020 
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - Làm việc chuyên môn    
 

2/9
Thông báo