LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN Từ ngày 27/7/2020 đến 31/7/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN
Từ ngày 27/7/2020 đến 31/7/2020
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
27/7/2020
Sáng - 7h30’: Dâng hoa, dâng hương tại cao điểm 689. Tất cả cán bộ, công chức xã Cao điểm 689
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ 3
28/7/2020
Sáng -  Làm việc chuyên môn    
Chiều - 13h30’: Dự Hội nghị ra mắt mô hình phổ biến giáo dục pháp luật Tất cả cán bộ, công chức xã Hội trường UBND xã
Thứ 4
29/7//2020
Sáng - 7h30’: Tham gia hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật do Ủy ban Dân tộc tổ chức Đ/c: Tịnh Khách sạn Thái Ninh
- 7h30’: Tập huấn hướng dẫn sổ tay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xay dựng NTM Đ/c: Phương Khách sạn Khánh Phương
- 8h30’: Họp BCĐ huyện về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Đ/c: Thủy Phòng họp số 1
Chiều - 14h00’: Họp khối chính quyền Các công chức xã Hội trường UBND xã

Thứ 5
30/7/2020
Sáng - 8h00’: Họp các trưởng đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Đ/c: Hội Phòng họp BTV huyện ủy
Chiều - 13h30’: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đ/c: Hội, Khánh, Thủy, Lương, Tịnh, Quỳnh Hội trường UBND huyện
Thứ 6
31/7/2020
Sáng - 7h30’: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đ/c: Hội, Khánh, Thủy, Lương, Tịnh, Quỳnh Hội trường UBND huyện
Chiều - 13h30’: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đ/c: Hội, Khánh, Thủy, Lương, Tịnh, Quỳnh Hội trường UBND huyện
 
 

2/9
Thông báo