LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN Từ ngày 29/6/2020 đến 03/7/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN
Từ ngày 29/6/2020 đến 03/7/2020
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
 29/6/2020 
Sáng - 7h30: Giao ban đầu tuần Tất cả cán bộ, công chức xã Hội trường UBND xã
- 7hh30’: Dự họp Hội đồng nhân dân xã  Hướng Linh Đ/c: Hội Hội trường UBND xã Hướng Linh
Chiều - 14h00’: Dự Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho tuyên truyền viên cơ sở   Đ/c: Tịnh, Hương, Sỹ Hội trường UBND xã
Thứ 3
30/6/2020 
Sáng - 8h30': Dự Đại hội Hội  TNXP huyện  lần thứ  II, NK 2020 – 2025. Đ/c: Hội Trung tâm dịch vụ việc làm huyện
Chiều - 14h00: Làm việc với đoàn công tác Sở Nông nghiệp tỉnh Đ/c: Hội, Tịnh, Phương Hội trường UBND xã
Thứ 4
01/7//2020 
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều -  19h30': Dự triển lãm lưu động bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàn Sa Trường sa của Việt Nam Theo giấy mời Nhà truyền thống Vân Kiều – Pa Cô
  
Thứ 5
02/7/2020 
Sáng - 7h30: Dự hội nghị phổ biến pháp luật năm 2020 Đ/c: Hội, Khánh, Quỳnh, Tùng, Dừa Hội trường UBND huyện
Chiều - 14h00: Tham quan triển lãm lưu động bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàn Sa Trường sa của Việt Nam Các cán bộ, công chức theo danh sách đăng ký Nhà truyền thống Vân Kiều – Pa Cô
03/7/2020  Sáng - 7h30: Dự hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020. Đ/c: Hội, Quỳnh, Tùng, Dừa, Thảo Hội trường UBND huyện
Chiều - Làm việc chuyên môn    
 

2/9
Thông báo