LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN Từ ngày 30/12/2019 đến 03/01/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN
Từ ngày  30/12/2019 đến 03/01/2020
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
30/12/2019 
Sáng - 7h30’: giao ban đầu tuần Tất cả cán bộ, công chức xã Hội trường UBND xã
Chiều - 13h00’: Đại biểu HĐND huyện Tiếp xúc cử tri tại xã Hướng Linh Đ/c: Hội Hội trường UBND xã Hướng Linh
- 14h00’: Giao ban cụm ATLC-SSCĐ&ANTT quý IV/ 2019 Đ/c: Khánh, Tịnh, Lương, quỳnh, Thảo, Đường, Tùng Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa -Đakrông
Thứ 3
31/12/2019


 
Sáng - 8h00’: Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 Tất cả cán bộ, công chức xã Hội trường UBND xã
 
- 9h00’: Dự Lễ khởi công Dự án nhà máy điện gió Phong Liệu, Phong Huy, Phong Nguyễn Đ/c: Hội, Tài, Phương Thôn Miệt cũ xã Hướng Linh
Chiều - 13h30’: Dự hội nghị tổng kết xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 Đ/c: Khánh, Hội Hội trường Huyện ủy
Thứ 4
01/01/2020
Sáng - Trực tết Dương Lịch Đ/c: Lương, Tịnh, Tùng, Đường UBND xã
Chiều
  
Thứ 5
02/01/2020
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - 14h00’: Dự hội nghị báo cáo viên huyện ủy Đ/c: Hội Hội trường Huyện ủy
Thứ 6
03/01/2020 
  - 8h00’: Hội nghị kiểm điểm đánh giá cán bộ đối với đồng chí Bí thư Đảng ủy, Trưởng công an huyện năm 2019 Đ/c: Hội, Tùng Hội trường công an huyện Hướng Hóa
- 10h00’: Làm việc với Công ty Cổ phần Điện gió Hướng Tân Đ/c: Hội, Tịnh, Quỳnh, Thảo, Phương, Tài, Sỹ Hội trường UBND xã
Chiều - 13h30’: Họp phân bổ ngân sách năm 2019. Tất cả cán bộ, công chức xã Hội trường UBND xã
 
 

2/9
Thông báo