LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN Từ ngày 30/9/2019 đến 04/10/2019

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN
Từ ngày  30/9/2019 đến 04/10/2019
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
30/9 
Sáng - 7h30: Giao ban tuần Tất cả cán bộ, công chức xã Hội trường UBND xã
- 7h30: Dự lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2019 Đ/c: Khánh Hội trường trung tâm VHTT huyện
Chiều - 13h30: Giao ban cụm ATLC-SSCĐ quý III/2019 Theo giấy mời Tại Hội trường trường Tiểu học Hướng Tân
Thứ 3
01/10

 
Sáng - 7h30: Dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2019. Đ/c: Thủy Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đakrông
- 7h30:Tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2019. Đ/c: Quỳnh Hội trường UBMTTQVN tỉnh
- 7h30: Tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý. Đ/c: Tịnh Khách sạn Đông Trường Sơn
- 7h30: Triển khai kế hoạch Hội nghị chi hội nông dân nhiệm kỳ 2019 - 2022 Đ/c: Khánh Phòng làm việc Hội nông dân xã
- 8h30: Dự hội nghị mừng thọ Người cao tuổi năm 2019 Đ/c: Lương, Hội Hội trường thôn Của
Chiều Làm việc bình thường    
Thứ 4
02/10

 
Sáng - 8h00: Triển khai kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2018 Đ/c: Hội, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo xã, thôn trưởng các thôn Hội trường UBND xã
Chiều Làm việc bình thường    
 
Thứ 5
03/10
Sáng - 8h00: Họp Hội đồng trợ giúp xã hội Đ/c: Hội,Tịnh và các thành viên Hội đồng trợ giúp xã hội xã Hội trường UBND xã
Chiều Làm việc bình thường    
Thứ 6
04/10

 
Sáng Làm việc bình thường    
Chiều Làm việc bình thường    
- 16h00: Tổ chức vệ sinh cơ quan Tất cả cán bộ, công chức xã  
 
 
 

2/9
Thông báo