LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN Từ ngày 31/8/2020 đến 05/9/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN
Từ ngày 31/8/2020 đến 05/9/2020
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
 31/8/2020 
Sáng - 7h30’: Giao ban đầu tuần. Cán bộ, công chức xã Hội trường UBND xã
Chiều - 14h00’: Làm việc với công ty điện gió Phong Liệu Đ/c: Hội, Thủy,  Tịnh, Quỳnh, Thảo, Tài, Phương Nhà SHCĐ thôn Trằm
Thứ 3
01/9/2020 
Sáng - 7h30’: Dâng hương, dâng hoa tại cao điểm 689 Cán bộ, công chức xã
 
Tại cao điểm 689
- 10h 30’: Đi giám sát công trình đường Xa Re Đ/c: Lương, Quỳnh và các thành viên ban GS xã Tại thực địa
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ 4
02/9//2020 
Sáng - Trực lễ 02/9 Công an, quân sự UBND xã
Chiều - Trực lễ 02/9 Công an, quân sự UBND xã
  
Thứ 5
03/9/2020 
Sáng - 7h30’: Dự tổng kết năm học 2019 - 2020 Đ/c: Tịnh Trung tâm VH-TT.TT huyện
Chiều - 14h: Làm việc với các hộ dân liên quan đến thi công hồ đập Tân Vĩnh Đ/c: Thủy, Tịnh, Quỳnh, Tài, Phương Hội trường UBND xã
Thứ 6
04/9/2020 
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - 14h30’: Làm việc với phòng Nội vụ huyện về thống nhất phương án sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức thực hiện theo Quyết định 869/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị Đ/c: Hội, Khánh, Thủy, Tịnh, Thảo, Dự Hội trường UBND xã
Thứ 7
05/9/2020
Sáng - 7h30’: Dự khai giảng năm học 2020 – 2021 Trường THCS Hướng Tân Đ/c: Thủy Trường THCS
- 7h30’: Dự khai giảng năm học 2020 – 2021 Trường Tiểu Học Hướng Tân Đ/c: Hội Trường Tiểu học
- 7h30’: Dự khai giảng năm học 2020 – 2021 Trường Mầm non Hướng Tân Đ/c: Khánh Trường Mầm Non
 

2/9
Thông báo