LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN Từ ngày 7/9/2020 đến 11/9/2020

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND&UBND XÃ HƯỚNG TÂN
Từ ngày 7/9/2020 đến 11/9/2020
-------
Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Người thực hiện Địa điểm
Thứ 2
 7/9/2020 
Sáng - 7h30’: Chào cờ đầu tháng và Giao ban đầu tuần. Cán bộ, công chức xã Hội trường UBND xã
Chiều - 14h00’: Làm việc với công ty điện gió Phong Huy Cán bộ, công chức xã Hội trường UBND xã
Thứ 3
8/9/2020 
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - Làm việc chuyên môn    
Thứ 4
9/9//2020 
Sáng - 9h30’: Đi kiểm tra diện tích ruộng bị đất vùi lấp sau mưa Đ/c: Thủy, Tài, Phương Tại thực địa
Chiều - Làm việc chuyên môn    
  
Thứ 5
10/9/2020 
Sáng - 7h30’: Tham gia Hội thảo về công tác Trẻ em. Đ/c: Tịnh UBND huyện
- 8h00’: Làm việc với Phòng Dân tộc huyện Đ/c: Thủy UBND xã
Chiều - 14h: Tham dự họp Dự án Tầm nhìn về công tác Bảo trợ Đ/c: Thủy Hội trường UBND xã
- 15h00’: Tham gia nghiệm thu Công trình đường Xa Re Đ/c: Hội, Lương, Thủy, Tịnh, Quỳnh, Phương Tại công trình
Thứ 6
11/9/2020 
Sáng - Làm việc chuyên môn    
Chiều - 14h00’: Tham gia Họp phản hồi dự án Tầm nhìn Đ/c: Dự, Lê, Hương, Lữ Khách sạn Khánh Phương
 
 

2/9
Thông báo