LỊCH LÀM VIỆC UBND HUYỆN

 Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ Trì Lái xe Tham gia Địa điểm
Thứ2 07/9 Sáng - 07h30: Dự Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập thị trấn Lao Bảo. Đ/c Thanh Dần Đ/c Tri, theo GM Thị trấn Lao Bảo
- 09h00: Dự công bố quyết định Thanh tra ngân sách 2014 huyện. Đ/c Thuận Bính Đ/c Đông, TC-KH, T.tra, GD&ĐT, BQL dự án, TT.PTQĐ, Thị trấn L.Bảo Phòng họp số 1
- 08h00: Trực tiếp công dân (cả ngày). Đ/c Thanh   Đ/c Lâm Phòng tiếp dân
Chiều - 14h00: Kiểm tra công tác chuẩn bị đấu giá đất Lao Bảo. Đ/c Thuận Bính TT.PTQĐ Lao Bảo
Thứ 3 08/9 Sáng - 07h30: Dự tổ chức đấu giá các lô đất tại Công viên văn hoá Lao Bảo. Đ/c Thanh Dần, Bính Đ/c  Thuận, Hiến, TT.PTQĐ Lao Bảo
Chiều - 14h00: Dự họp hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất đầu tư các công trình tại Lao Bảo, Khe Sanh. Đ/c Hiến     Phòng TC-KH
- 14h00: Làm việc với Sư đoàn 384. Đ/c Thanh   Đ/c Đông Phòng giao ban
Thứ 4 09/9 Sáng - 08h00: Dự hội nghị tổng kết công tác cải cách Tư pháp tại Tỉnh uỷ. Đ/c Thanh Dần Phòng Tư pháp Hội trường Tỉnh uỷ
- 08h00: Làm việc với đoàn Ban VHXH - HĐND tỉnh. Đ/c Vinh Đ/c Tri, UBMT, LĐ,TB&XH, TT.dạy nghề TH Phòng họp số 1
- 08h00: Dự khảo sát động Prai (Hướng Lập). Đ/c Thuận Long Xã Hướng Lập Xã Hướng Lập
- 09h00: Nghiệm thu sửa chữa cống, đường Hướng  Sơn. Đ/c Hiến Bính   Xã Hướng Sơn
Chiều - 14h00: Dự họp nghe báo cáo phương án về hướng tuyến, bình đồ, mặt cắt đường Hùng Vương (Khe Sanh). Đ/c Thanh Dần TT.PTQĐ, thị trấn Khe Sanh Sở KH&ĐT
Thứ 5 10/9 Sáng - 07h30: Dự hội nghị triển khai các Luật (đợt 02) năm 2015.     Đ/c Đông, theo GM Hội trường UBND huyện
- 08h00: Làm việc với Sở GT&VT về giải quyết vướng mắc GPMB đường Tân Long - A Dơi. Đ/c Vinh Đ/c Tường, TT.PTQĐ Các xã A Túc, A Dơi
Chiều - 13h30: Họp bàn thống nhất các công trình XDCB năm 2016 huyện. Đ/c Thanh   Đ/c Hiến, các cơ quan liên quan (theo GM), các xã, TT Phòng họp số 1
- 13h30: Dự kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Thuế. Đ/c Thuận Bính   Khách sạn Đông Trường Sơn
Thứ 611/9 Sáng - 07h30: Dự triển khai thông tư Liên tịch 29 tại phòng VH&TT.     Đ/c Trình, theo GM Phòng VH&TT
- 08h00: Dự tập huấn chuyển giao trang Thông tin điện tử cho các xã, thị trấn. Đ/c Đông   Đ/c Tri, Giang, VP các xã, thị trấn Hội trường UBND huyện
Chiều - 14h00: Họp BCH Đảng uỷ CQCQ huyện. Đ/c Thanh   Đ/c Đông, các Uỷ viên BCH, VP Đảng uỷ Phòng họp số 1
- 15h00: Giao ban tuần. Đ/c Thanh   Các PCT, Lãnh đạo Văn phòng Phòng giao ban

Thông báo
GIấy mời