Đơn vị/Phòng ban: Văn phòng
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
**/HĐND-UBND 25/04/2022

Lịch công tác của HĐND &UBND xã Hướng TâN TỪ NGÀY 25/4/2022 đến 29/4/2022

**/HĐND-UBNDTải về
**/HĐND-UBND 12/04/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA HĐND VÀ UBND XÃ HƯỚNG TÂN TƯ NGÀY 11/4/2022 ĐẾN NGÀY 15/4/2022

**/HĐND-UBNDTải về
** 14/03/2022

Lịch công tác Của HĐND &UBND xã Hướng Tân

**Tải về
Số: 10/BC-UBND 16/02/2022

Báo cáo hiện trạng sử dụng và đề xuất nhu cầu đầu tư trang thiết bị

Số: 10/BC-UBNDTải về
Số: 36/QĐ-UBND 25/01/2022

Quyết định Ban kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn xã Hướng Tân năm 2022

Số: 36/QĐ-UBNDTải về
Số: 35/QĐ-UBND 25/01/2022

Quyết định về việc ban hành chương trình công tác trọng tâm năm 2022

Số: 35/QĐ-UBNDTải về
Số: 13/KH-UBND 12/01/2022

Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành thành lập Đảng Cộng Sản Việt nam

Số: 13/KH-UBNDTải về
Số: 115/UBND-VP 17/11/2021

Về việc ý kiến bản mô tả và khung năng lực vị trí việc làm của cán bộ cấp xã

Số: 115/UBND-VPTải về
Số: 05/BC-HĐND 04/11/2021

Báo cáo phục vụ công tác giám sát của Ban pháp chế HĐND huyện về công tác ban hành Nghị quyết của HĐND và các văn bản QPPL của cấp xã

Số: 05/BC-HĐNDTải về
Số: 96/BC-UBND 04/11/2021

Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Số: 96/BC-UBNDTải về
2/9
Thông báo