Đơn vị/Phòng ban: Văn phòng
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
Số: 89/QĐ-UBND 26/09/2021

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn kiểm tra của UBND xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Số: 89/QĐ-UBNDTải về
Số: 64/BC-UBND 29/07/2021

BÁO CÁO Tình hình 03 năm triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin

Số: 64/BC-UBNDTải về
Số: 64/BC-UBND 29/07/2021

BÁO CÁO Tình hình 03 năm triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin

Số: 64/BC-UBNDTải về
Số: 64/BC-UBND 29/07/2021

BÁO CÁO Tình hình 03 năm triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin

Số: 64/BC-UBNDTải về
Số: 41KH-UBND 22/07/2021

KẾ HOẠCH Triển khai "Tuần lễ cao điểm" phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã

Số: 41KH-UBNDTải về
Số; 69/UBND-VP 08/07/2021

Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19

Số; 69/UBND-VPTải về
Số: 35/BC-UBND 23/04/2021

Báo cáo về việc tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước(30/4/1975-30/4/2021; ngày quốc tế lao động 01/5

Số: 35/BC-UBNDTải về
Số: 40/QĐ-UBND 24/03/2021

Quyết định V/việc thành lập tổ giúp việc bầu cử đại biểu QH, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Số: 40/QĐ-UBNDTải về
Số: 39/QĐ-UBND 24/03/2021

Quyết định về việc phân chia các khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu QH, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Số: 39/QĐ-UBNDTải về
Số: 27/UBND-VP 25/03/2021

Về việc thực hiện nhiệm vụ của cac Ban Bầu cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026

Số: 27/UBND-VPTải về
2/9
Thông báo