Báo cáo: ..

.. Tải về (0) Ban hành ngày: 31/12/1969

Nhu cầu bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp cán bộ, công chức, viên chức năm 2022

Người ký duyệt: Nguyễn Văn Thủy Cơ quan / đơn vị ban hành: UBND Xã
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng Lĩnh vực: Tổng hợp
2/9
Thông báo