Lịch công tác: **/HĐND-UBND

**/HĐND-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 13/04/2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA HĐND VÀ UBND XÃ HƯỚNG TÂN TƯ NGÀY 11/4/2022 ĐẾN NGÀY 15/4/2022

Người ký duyệt: Cơ quan / đơn vị ban hành: UBND Xã
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng Lĩnh vực: Nội Vụ
2/9
Thông báo