Lịch công tác: **/HĐND-UBND

**/HĐND-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 26/04/2022

Lịch công tác của HĐND &UBND xã Hướng TâN TỪ NGÀY 25/4/2022 đến 29/4/2022

Người ký duyệt: Nguyễn Văn Thủy Cơ quan / đơn vị ban hành: UBND Xã
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng Lĩnh vực: Nội Vụ
2/9
Thông báo