Kế Hoạch: Kế hoạch 62/KH-UBND

Kế hoạch 62/KH-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 27/12/2019

Kế hoạch kiểm soát Thủ tục hành chính năm 2020

Người ký duyệt: Hồ Văn Tịnh Cơ quan / đơn vị ban hành: UBND Xã
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng Lĩnh vực: Tổng hợp
2/9
Thông báo