Quyết Định: Quyết Định số 23/QĐ-UBND

Quyết Định số 23/QĐ-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 29/03/2019

Quyết định v/v công khai quyết toán ngân sách năm 2017 và dự toán thu chi năm 2019

Người ký duyệt: Lê Thị Hội Cơ quan / đơn vị ban hành: UBND Xã
Đơn vị / phòng ban: Kế toán - Tài chính Lĩnh vực: Kế toán - Tài chính
2/9
Thông báo