Báo cáo: Số: 08/BC-UBND

Số: 08/BC-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 15/02/2022

Báo cáo về việc đăng ký danh mục ý tưởng sản phẩm tham gia chương trình OCCP

Người ký duyệt: Nguyễn Văn Thủy Cơ quan / đơn vị ban hành: UBND Xã
Đơn vị / phòng ban: Địa chính Lĩnh vực: Tổng hợp
2/9
Thông báo