Quyết Định: Số: 10/QĐ-UBND

Số: 10/QĐ-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 18/01/2021

Quyết định công khai dự toán 2021

Người ký duyệt: Nguyễn Văn Thủy Cơ quan / đơn vị ban hành: UBND Xã
Đơn vị / phòng ban: Kế toán - Tài chính Lĩnh vực: Kế toán - Tài chính
2/9
Thông báo