Quyết Định: số: 109/QĐ-UBND

số: 109/QĐ-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 07/09/2021

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021

Người ký duyệt: Nguyễn Văn Thủy Cơ quan / đơn vị ban hành: UBND Xã
Đơn vị / phòng ban: Kế toán - Tài chính Lĩnh vực: Kế toán - Tài chính
2/9
Thông báo