Công Văn: Số: 115/UBND-VP

Số: 115/UBND-VP Tải về (0) Ban hành ngày: 17/11/2021

Về việc ý kiến bản mô tả và khung năng lực vị trí việc làm của cán bộ cấp xã

Người ký duyệt: Nguyễn Văn Thủy Cơ quan / đơn vị ban hành: UBND Xã
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng Lĩnh vực: Nội Vụ
2/9
Thông báo