Kế Hoạch: Số: 13/KH-UBND

Số: 13/KH-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 12/01/2022

Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành thành lập Đảng Cộng Sản Việt nam

Người ký duyệt: Nguyễn Văn Thủy Cơ quan / đơn vị ban hành: UBND Xã
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng Lĩnh vực: Tổng hợp
2/9
Thông báo