Kế Hoạch: Số: 22/KH-UBND

Số: 22/KH-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 25/02/2021

Kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính xã Hướng Tân năm 2021

Người ký duyệt: Nguyễn Văn Thủy Cơ quan / đơn vị ban hành: UBND Xã
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng Lĩnh vực: Tổng hợp
2/9
Thông báo