Công Văn: Số: 27/UBND-VP

Số: 27/UBND-VP Tải về (0) Ban hành ngày: 25/03/2021

Về việc thực hiện nhiệm vụ của cac Ban Bầu cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026

Người ký duyệt: Nguyễn Văn Thủy Cơ quan / đơn vị ban hành: UBND Xã
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng Lĩnh vực: Tổng hợp
2/9
Thông báo