Báo cáo: Số: 28/BC-UBND

Số: 28/BC-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 15/01/2022

Báo cáo bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Người ký duyệt: Nguyễn Văn Thủy Cơ quan / đơn vị ban hành: UBND Xã
Đơn vị / phòng ban: Địa chính Lĩnh vực: Tổng hợp
2/9
Thông báo