Báo cáo: Số: 31/BC-UBND

Số: 31/BC-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 25/03/2022

Báo cáo về việc đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương giống thủy san

Người ký duyệt: Nguyễn Văn Thủy Cơ quan / đơn vị ban hành: UBND Xã
Đơn vị / phòng ban: Địa chính Lĩnh vực: Tổng hợp
2/9
Thông báo