Báo cáo: Số: 35/BC-UBND

Số: 35/BC-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 23/04/2021

Báo cáo về việc tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước(30/4/1975-30/4/2021; ngày quốc tế lao động 01/5

Người ký duyệt: Nguyễn Văn Thủy Cơ quan / đơn vị ban hành: UBND Xã
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng Lĩnh vực: Tổng hợp
2/9
Thông báo