Báo cáo: Số: 40/BC-UBND

Số: 40/BC-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 15/04/2022

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị trung ương 5 khóa XII

Người ký duyệt: Nguyễn Văn Thủy Cơ quan / đơn vị ban hành: UBND Xã
Đơn vị / phòng ban: Văn hóa - Xã Hội Lĩnh vực: LĐTB và xã Hội
2/9
Thông báo