Kế Hoạch: Số: 41KH-UBND

Số: 41KH-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 22/07/2021

KẾ HOẠCH Triển khai "Tuần lễ cao điểm" phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã

Người ký duyệt: Nguyễn Văn Thủy Cơ quan / đơn vị ban hành: UBND Xã
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng Lĩnh vực: Tổng hợp
2/9
Thông báo