Kế Hoạch: Số: 53/KH-UBND

Số: 53/KH-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 31/12/1969

Kế hoạch phân công các điều tra viên tổng điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều trên địa bàn xã Hướng Tân, giai đoạn 2022-2025

Người ký duyệt: Nguyễn Văn Thủy Cơ quan / đơn vị ban hành: UBND Xã
Đơn vị / phòng ban: Văn hóa - Xã Hội Lĩnh vực: Văn hóa
2/9
Thông báo