Báo cáo: Số: 64/BC-UBND

Số: 64/BC-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 29/07/2021

BÁO CÁO Tình hình 03 năm triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin

Người ký duyệt: Nguyễn Văn Thủy Cơ quan / đơn vị ban hành: UBND Xã
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng Lĩnh vực: Tư pháp
2/9
Thông báo