Báo cáo: Số: 65/BC-UBND

Số: 65/BC-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 02/08/2021

Báo cáo Công tác cải cách hành chính năm 2021

Người ký duyệt: Hồ Văn Tịnh Cơ quan / đơn vị ban hành: UBND Xã
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng Lĩnh vực: Nội Vụ
2/9
Thông báo