Báo cáo: Số: 68/BC-UBND

Số: 68/BC-UBND Tải về (0) Ban hành ngày: 11/08/2021

BÁO CÁO Tình hình Kinh tế -Xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

Người ký duyệt: Nguyễn Văn Thủy Cơ quan / đơn vị ban hành: UBND Xã
Đơn vị / phòng ban: Văn phòng Lĩnh vực: Tổng hợp
2/9
Thông báo